Monday 20 May 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Početna Estetska hirurgija Korekcija Dojke

SMANJENJE DOJKI - Reduktio mamarum

Redukciona mamoplastika ili smanjivanje dojki podrazumeva premeštanje areola-bradavica kompleksa, redukciju prečnika areole i delimično smanjenje tkiva dojke kao i resekciju viška kože.

Velike i spuštene ( ptotične) dojke znatno otežavaju disanje, naglašavaju kifozu kičme i sl. Ove promene mogu biti i ozbiljnije i tokom vremena dovesti do poremećaja  ravnoteže kičmenih pršljenova, emfizema pluća , a kod ekstremnih slučajeva i do tzv“plućnog srca“ .Često se može videti i otok, zategnutost kože i bol u grudima uzrokovan rastezanjem kože preko dojki.

Postoje različite tehnike (Mc Kissok, Lejour, Pitangi, Goes, Georgijade) i one se koriste u zavisnosti od veličine dojki, konstitucije, oblika i željenog ožiljka.

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i traje oko 2-3 h.

Pacijent se otpušta kući za dva, tri dana.

Radi se o veoma kompleksnoj hirurškoj intervenciji koja zahteva dobru pripremu, pravu tehniku i ogromno hirurško iskustvo.

Postoperativni tok je praćen neznatnim bolovima, otocima i hematomima. Konci se skidaju oko 10. dana.Nošenje grudnjaka obavezno mesec dana.

Ožiljci (periareolarni i vertikalni ili u obliku obrnutog slova „T“ ) su vidljivi, ali se mogu dosta ublažiti posle nekoliko meseci i drugim metodama.